Katti Sandberg

Foto: Cato Lein

Utforska författaren

Katti Sandberg har en fil.kand. i retorik, arbetar som konsult och håller regelbundet föreläsningar i kommunikation. Hon anlitas också som expert i teve och press när det gäller frågor om hur trovärdiga våra politiker och makthavare är i media.

Utgivning

Om boken

Trovärdighet och förtroende är något som blir allt viktigare för människor både i offentliga sammanhang, på jobbet och privat. Vad är det som gör att vissa personer utstrålar tillit och förtroende medan andra känns falska och opålitliga? Författaren menar att med hjälp av retoriska kunskaper kan alla lära sig att inge förtroende såväl offentligt som privat.

Det går inte en dag utan att vi läser i dagstidningarna eller hör i nyhetssändningarna om förtroende eller trovärdighet. Men vad innebär dessa begrepp egentligen? Till vilka ger vi vårt förtroende? Och vad är det som påverkar hur vi uppfattar trovärdighet hos människor? Såväl privat som yrkesmässigt är trovärdighet och förmågan att vinna förtroende en förutsättning för att vi ska utveckla hållbara och livskraftiga relationer. Författaren menar att det sätt på vilket vi kommunicerar spelar stor roll för hur vi både utstrålar och känner förtroende. Med retorikens hjälp kan du bättra på trovärdighetskontot. Genom exempel - såväl klassiska som vardagliga - bygger författaren upp en bevisföring för de teorier som förs fram när det gäller begrepp som trovärdighet, förtroende och tillit. Ämnet som sådant är klassiskt men aktualiseras återkommande i samband med skandaler och kriser av olika slag för såväl offentliga personer och företag men även för privatpersoner.

Läs mer

Katti Sandberg

Trovärdighet