Bokhora

Foto: Simon Cederquist

Utforska författaren

Bokhora.se är en webbplats där fem litteraturälskande kvinnor skriver om böcker, tidningar och andra texter de läser, samt om boklådor, aktuella litteraturdebatter och allt annat som har att göra med deras största intresse: att läsa världen.

Bokhora främjar det gränslösa läsandet. Målet är att skapa en plattform för den förbehållslösa textdiskussionen.

Bokhora.se startades i juli 2006.