Eva Forsberg Schinkler

Foto: Sara Mac Key

Utforska författaren

Eva Forsberg Schinkler arbetar som ledarskapskonsult, tränare, coach och mentor. Hon hjälper företag, chefer och ledare att utveckla livskraft och lönsamhet i organisationer. Hon arbetar också med personlig utveckling där hon guidar individer till mer livskraft.
Eva har en fil.kand. i Beteendemedicin och Hälsopsykologi och arbetar med mänskliga processer, beteenden, kommunikation, livsstil, värderingar och attityder.