Åsa Nelvin

Utforska författaren

Åsa Nelvin (1951-1981) började som barnboksförfattare med De vita björnarnas land (1969) och Det lilla landet (1971). Redan där fanns den konflikt mellan jaget och världen som var ständigt återkommande i hela hennes författarskap. Den surrealistiska romandebuten Tillflyktens hus (1975) följdes av ytterligare en roman, Kvinnan som lekte med dockor (1977), i vilken en kvinna vägrar anpassa sig och i stället strävar efter fullkomlig frihet. Nelvins sista bok, diktsamlingen Gattet. Sånger från barnasinnet (1981), publicerades kort tid efter hennes död. Samlingen, som kom att bli en av 1980-talets mest omdiskuterade och hyllade bok, är en lång, självbiografisk svit som präglas av desperation och svart humor.

Utgivning

Om boken

Diktsamlingen Gattet. Sånger från barnasinnet (1981) blev Åsa Nelvins sista bok. I fyrtioen självbiografiska prosalyriska sviter, vilka kretsar kring några intensiva barndomsminnen, behandlas desperation, utanförskap och flyktbeteende.

Marie Öhman, vars doktorsavhandling "Här kan jag äntligen tala" beskriver Åsa Nelvins samlade författarskap, har skrivit förord och gjort ett unikt urval av tidigare opublicerade dikter. Hon beskriver hur Nelvins böcker ofta blev fellästa av sin samtid. De sågs som kvinnolitteratur när de i själva verket hela tiden kretsar sig kring tydligt existentiella frågor: att vara människa, livet, döden, konsten och evigheten.

Denna efterlängtade nyutgåva av Gattet. Sånger från barnasinnet ger nya läsare en unik möjlighet att själva bilda sig en uppfattning om en av 1980-talets allra mest omdebatterade diktsamlingar, vilken dessutom varit helt omöjlig att finna på antikvariaten.

Läs mer

Åsa Nelvin

Gattet

Om boken

Stumpan är en flicka i 20-årsåldern som blir förälskad i, eller kanske snarare besatt av, en några år äldre, straffad och alkoholiserad man. Det mer eller mindre stumma förhållandet får konsekvenser för henne i hennes dagliga liv, det isolerar och förkrymper henne, men tvingar henne också att kämpa för ett annat liv och andra verkligare roller att leva i.

Läs mer

Kvinnan som lekte med dockor

Åsa Nelvin

Kvinnan som lekte med dockor