Steve Bradley

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Allt du behöver veta om förökning och beskärning, i form av praktiska steg för steg-beskrivningar, tips och checklistor - samlat i en stor, prisvärd volym. Trädgårdsförfattaren och journalisten Kerstin Engstrand har stått för urvalet och skräddarsytt boken efter svenska behov.

Upptäck de enkla sätten att föröka trädgårdens alla växter och lär dig samtidigt hur du bäst beskär de mest populära buskarna och träden. I denna lättbegripliga guide beskrivs tekniker och metoder för förökning och beskärning med enkla instruktioner och tydliga steg för steg-illustrationer. Växterna är de vanligaste i våra trädgårdar och de omfattar både träd, buskar, fruktträd, perenner och andra prydnadsväxter.
I förökningsavsnitten beskrivs metoderna för att få fram ett stort antal nya plantor från frö eller sticklingar, genom delning, avläggning, ympning och okulering. Du får en inblick i de naturliga processer och förhållanden som får växterna att växa och föröka sig, och tips om hur du som odlare kan utnyttja dessa på bästa sätt. Varje förökningsteknik presenteras steg för steg och en lista visar vilka växter som lämpar sig för en viss teknik.
I beskärningsdelen får du lära dig att beskära de mest populära buskarna och träden för att få vackra bladverk och mängder av blommor eller frukt. Tekniker som uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning och föryngringsbeskärning presenteras tillsammans med diagram och detaljerade illustrationer som visar exakt när och hur du ska beskära, och vilka redskap du ska använda. Till skillnad från många andra böcker i ämnet illustreras här varje enskild växt för sig, så att du slipper frustrationen med att försöka applicera en teknik från en växt till en annan.
Genomgående ges ett stort antal praktiska tips, nödvändiga redskap och verktyg presenteras och checklistor hjälper läsaren att snabbt få ett grepp om ämnet.

Läs mer

Steve Bradley, Miranda Smith, John Woodcock, Ann Savage

Förökning och beskärning