Elaine Fox

Foto: www.paulrobertwilliams.com

Utforska författaren

Elaine Fox är en engelsk forskare som studerat vad som styr människans njutning och lyckokänslor kontra rädsla och oro. Hon är utbildad psykolog och neurolog och chef för The Department of Psychology and Brain Science vid the University of Essex.

Utgivning

Om boken

Varför ser vissa människor alltid positivt på allting medan andra oroar sig för allting och oftast befarar att det värsta ska hända? Ny forskning ger nya svar på gåtan som påverkar oss alla.

Elaine Fox är en brittisk "lyckoforskare" som studerat mänskligt beteende i över tjugo år. Hon är själv psykolog och neurolog och är chef för The Department of Psychology and Brain Science vid The University of Essex i England. Enligt henne finns det en naturlig förklaring till varför vi är optimister eller pessimister, varför vissa styrs av njutning och andra av rädsla, beteenden som på olika sätt påverkar våra liv och de val vi gör i vardagen.

I USA lever över 19 miljoner människor på något sätt begränsade liv på grund av rädsla för olika saker: fobier, post-traumatisk stress, panik- och ångestattacker. Elaine och hennes forskarteam har nu hittat en gen i våra hjärnor som styr transporten av serotonin (ett hormon som ger lyckokänsla) i kroppen. Beroende på om vi har korta eller långa uppsättningar av den här genen så blir vi antingen optimister eller pessimister.

Forskarna har via blodprov undersökt uppsättningen gener på ett antal försökspersoner som sedan har fått titta på bilder med olika motiv. Optimisterna tenderar att blunda för mörka och obehagliga bilder medan pessimisterna tenderar att se de flesta bilderna ur ett negativt perspektiv.
Det visar sig även att om en liten del i hjärnan som heter amygdala (vårt rädsloslocentrum) skadats så fungerar inte hjärnans varningssignaler som vanligt.
Denna nya, banbrytande forskning kring hjärnan presenteras på ett spännande och intresseväckande sätt av författaren, som är en av de främsta i världen inom sitt område.

Läs mer

Elaine Fox

Håll koll på din hjärna