Katarina Wadstein Macleod

Utforska författaren

Katarina Wadstein MacLeod är konstkritiker och skribent.

Utgivning

Om boken

Evert Lundquist är en centralgestalt i det svenska 1900-talets konsthistoria. Hans karriär spänner över 50 år och verken utgör ett ovanligt starkt och egensinnigt konstnärskap. I samband med Moderna Museets stora utställning i januari 2010 utkommer detta nya standardverk.

Trots Evert Lundquists oomtvistade storhet har relativt lite sagts och skrivits om honom. Det som finns tillgängligt är äldre publikationer, varav ingen är tillgänglig i handeln, och den mest citerade informationskällan om konstnären är fortfarande självbiografin Ur ett målarliv, publicerad första gången 1984 (Norstedts).
Som så ofta med stora konstnärskap blir bilden av konstnärens gärningar snabbt gängse. Syftet med utställningen på Moderna Museet och den tillhörande boken är att aktualisera konstnärskapet och därigenom nyansera och fördjupa läsningen av hans måleri med nya synsätt och referensramar.

Under de år som passerat sedan Lundquists viktigaste utställningar har en ny generation konstnärer och konstpublik vuxit fram. Han representerar en konst som varit marginaliserad på samtidsarenan under drygt två decennier, ett måleri grundat i konstnärens direkta erfarenheter men med rötter i en klassisk tradition som utgår från Rembrandt och Delacroix. Mot bakgrund av det nyväckta intresset för konsten som en egen verklighet är det tydligt att Evert Lundquist har en given plats i vår samtid.

Boken ger en överblick av hela Evert Lundquists konstnärskap, från 1930-tal till hans bortgång 1994. Han blev 90 år. Den är rikt illustrerad med färgbilder av verken i utställningen och svartvita dokumentära bilder. Boken innehåller också nyskrivna texter av Fredrik Liew, intendent på Moderna Museet och utställningskommissarie; Katarina Wadstein MacLeod, konstkritiker och skribent, samt den brittiske konsthistorikern Jeremy Lewison, tidigare chef för samlingen vid Tate Gallery i London. Boken publiceras på svenska och engelska.

Läs mer

Fredrik Liew, Katarina Wadstein Macleod, Jeremy Lewison

Evert Lundquist