Ulrika Tengby Holm

Foto: Tomas Tengby

Utforska författaren

Ulrika Tengby Holm arbetar som formgivare. Hon och Tomas har tillsammans gjort Viva Italia - Tomas står för texterna, Ulrika för formgivningen och tillsammans har de fotograferat.