Rolf Bjelke

Utforska författaren

Rolf Bjelke och Deborah Shapiro har seglat många hundratusen sjömil sedan sjuttiotalet och är  sveriges mest kända seglingspar inom båtvärlden. De var först med att segla till Antarktis och utforska nu otillgängliga platser runtom i världen.

2010 tilldelades Rolf Bjelke och Deborah Shapiro The Ocean Cruising Club’s Award of Merit: »för årtionden av banbrytande seglingar till områden som ligger bortom
vad som är möjligt för de flesta seglare.«

Utgivning

Om boken

Det här är berättelsen om en makalös jordenruntsegling genom områden som är så nära det i dag är möjligt att komma en ostörd vildmark.

Under tjugosex år har Deborah Shapiro och Rolf Bjelke, med sin tolv meter långa tvåmastade båt Northern Light, seglat till havsområden nära polerna. De har lyckats ta sig i land på öar som på grund av sitt ogästvänliga klimat mycket sällan är besökta. De flesta platser har varit helt opåverkade av människor, förstummande vackra, och med ett djurliv som de flesta människor har svårt att föreställa sig.

Vildmarkshav handlar om Deborahs och Rolfs tredje segling till jordens sydligaste hav. Den här gången fyra år, jorden runt i Södra oceanen - jordens största vildmarksområde - större än Europa och Asien tillsammans. Avsikten med seglingen var att se jordens mest avlägsna öar med nya ögon, i en värld som är under ständig förändring.
För att ta sig till de svåråtkomliga öarna, omsvepta av ett hav som de tidiga sjöfararna beskrev som "de rytande fyrtiorna", "ursinniga femtiorna" och "vrålande sextiorna", tillryggalade de 84 651 sjömil - en sträcka som motsvarar nästan exakt fyra gånger jordens omkrets. Under de långa seglingarna till havs har de varit utsatta för sådana oväder då de ibland varit osäkra på om de ska klara båten, och sig själva. Stunder då människa och båt prövas till det yttersta.

Vildmarkshav är en angelägen bok för alla naturälskare, där författarna delar med sig av sina storslagna upplevelser. I personliga texter rapporterar de från några av de mest avlägsna platser om den orörda vildmarkens unika skönhet men också om människans påverkan på naturen. Boken är rikt illustrerad med fantastiska bilder. Förhoppningen är att boken ska ge läsaren den inspiration som behövs för att vi alla ska hjälpas åt att på bästa sätt värna om jordens vildmarksområden - livsnerven mellan människan och naturen - som vi är beroende av, på den blå planet som vi kallar vår jord.

Läs mer

Deborah Shapiro, Rolf Bjelke

Vildmarkshav