Staffan Ekendahl

Foto: June Carlsson

Utforska författaren

Staffan Ekendahl har under sin långa journalistkarriär rapporterat i Sveriges Radio från ett tjugotal länder. Han har varit chef för veckomagasinet ”Godmorgon, världen”, P 1:s populäraste program, och bitr. utrikeschef vid Ekot.
Under en period var han Sveriges Radios korrespondent i Washington och är en framstående kännare av det amerikanska samhället och amerikansk politik. Han har tidigare gett ut boken Amerikanerna – sådana är de, så tänker de.
 

Utgivning

Om boken

Abraham Lincoln anses av nästan alla historiker vara den främste president USA någonsin haft. Anledningen är att han under inbördeskriget räddade USA från delning och avskaffade slaveriet. Inbördeskriget mellan nordstaterna och sydstaterna bröt ut den 12 april 1861, alltså för 150 år sedan.
Intresset för personen och presidenten Lincoln har alltid varit stort i USA men har fått extra näring sedan Barack Obama flera gånger påpekat att han har just Lincoln som politisk förebild. Det finns en linje i historien som börjar med Lincoln på 1860-talet och sedan fortsätter med Martin Luther King på 1960-talet och president Obama i våra dagar.

Av monumenten i Washington är Lincolns det pampigaste. Det är ingen tillfällighet. Han har gjort större avtryck i USA:s historia än någon annan.
Lincolns hela liv är som en saga. Han föddes i en fönsterlös hydda i skogen, fick knappt ett års skolgång men läste allt han kom över och blev vid 28 års ålder självlärd advokat. Hans politiska snille och rättrådiga hållning i sin tids svåraste fråga, slaveriet, gjorde att han mot alla odds valdes till president. Men han hann inte ens tillträda sitt ämbete förrän delstat efter delstat i den amerikanska Södern utträdde ur USA och startade en egen nation - The Confederate States of America. Lincolns viktigaste mål blev att hindra utbrytningen och rädda landet från delning.
Lincoln verkade i en tid när demokratin ännu inte slagit igenom i Västeuropa. Det är därför inte svårt att förstå att han betraktade USA med sin frihetsförklaring och författning som "världens sista, bästa hopp", ett omistligt föredöme bland allehanda diktaturer med kejsare, kungar och furstar. Räddningen av landet gick via ett blodigt och uppslitande inbördeskrig där mer än 600 000 människor dog.

När uppgiften att rädda USA var avklarad inriktade han sig på att försona forna dödsfiender och utveckla landet. Men i stället mördades han den första kväll han riktigt kunde koppla av från alla bekymmer. En känd och firad skådespelare med starka sydstatssympatier sköt Lincoln i huvudet från nära håll.

Lincoln är en av världshistoriens intressantaste och mest omskrivna personer. Denna biografi är den första på svenska i modern tid.
Historien om "Honest Abe" och hans liv är så intressant att man inte behöver vara särskilt intresserad av amerikansk historia för att få stort utbyte av denna bok. De problem han mötte och den rättrådiga hållning han visade i nästan alla livets skeden är både allmängiltiga och eviga.

Läs mer

Staffan Ekendahl

Abraham Lincoln