Hugh Aldersey-Williams

Utforska författaren

Hugh Aldersey-Williams har studerat naturvetenskap i Cambridge. Han är numera vetenskapsjournalist, konst- och designkritiker i New Statesman. Han har skrivit flera böcker om arkitektur, design och naturvetenskap.

Utgivning

Om boken

Det periodiska systemet är som bekant en tabell över alla kända grundämnen. Det utvecklades under slutet av 1800-talet efter de olika grundämnenas kemiska och fysiska egenskaper. Ända sedan dess har det periodiska systemet varit en naturvetenskapens ikonbild.

Den här boken berättar på ett hisnande och underhållande sätt om alla dessa grundämnen som är sammanvävda med vår vardag, kultur, historia och vårt språk och bygger på så vis en bro mellan naturvetenskap och humaniora.

Här får vi, bland mycket annat, veta hur upptäckten av och framgångarna med neon blev sammanflätade med art décos framväxt i mellankrigstidens New York och Paris, och hur vår relation med bly utmynnade i både den kreativa kraften i Gutenbergs tryckpress och den destruktiva effekten av blykulor. Vi får lära känna hur de vanligaste grundämnena upptäcktes, fick sina namn och hur vi har använt oss av dem. Författaren delar in boken under rubrikerna: Jord, Makt, Eld, Kraft och Skönhet.
Detta är ingen torr kemibok utan en bok som innehåller historia, historier, biografier, mytologi och (okej då) en gnutta kemi med benäget stöd från statskunskap, geologi, metallurgi, astronomi, astrologi och religionshistoria.

Det är inbjudande populärvetenskap när den är som bäst och låter oss komma i direktkontakt med universums fundamentala byggstenar. Ett grundläggande verk!

Läs mer

Hugh Aldersey-Williams

Grundämnenas sällsamma liv