Harald Henrysson

Utforska författaren

Harald Henrysson, född 1942, "Jussikologie professor", grundare av Jussi Björlingmuseet i Borlänge och dess chef 1994-2009.

Han har tidigare givit ut en heltäckande diskografi om Jussi Björling samt skrivit en stor mängd artiklar i ämnet.