Gunilla Nyström

Utforska författaren

Gunilla Nyström är SEB:s privatekonom. Hon svarar på läsarnas privatekonomiska- och juridiska frågor i bland annat Göteborgs-Posten och Privata Affärer.

Utgivning

Om boken

Du kanske ska gifta dig eller bli sambo och har frågor om äktenskapsförord, samboavtal eller adoption? Kanske vill du skriva ett testamente eller undrar vilka regler som gäller för livförsäkringar. Familjens juridik ger dig enkla svar på vardagens svåra frågor.

Familjens juridik är ett stöd för den som vill veta mer om familjejuridiska händelser. Det kan gälla knepiga juridiska frågor, glädjeämnen eller problem som det är viktigt att komma vidare med. Familjerätten har förändrats radikalt de senaste decennierna samtidigt som det blivit vanligare med skilsmässor, barn i flera kullar, särkullbarn, samboförhållanden, samkönade äktenskap med mera. Samhällsutvecklingen, där det finns så många andra familjekonstellationer än kärnfamiljen - och där ansvaret för de egna privatekonomiska förhållandena blivit allt viktigare - har samtidigt inneburit att de familjejuridiska frågorna har blivit mer komplexa.
Familjerätten i lite vidare mening består framför allt av äktenskapsbalken, föräldrabalken och ärvdabalken - omfattande lagar som kan vara snåriga att läsa och följa. Även internationell familjejuridik berörs.

Författaren, SEB:s privatekonom Gunilla Nyström, har valt ut det som är mest relevant utifrån vad människor frågar om på banker och i tidningars frågespalter. Det finns även ett antal frågor och svar i slutet av de olika avsnitten som på ett bra sätt konkretiserar lagtexten. Några frågor berörs på flera ställen, satta i sitt sammanhang. Det förekommer också många hänvisningar som kan vara kloka att följa för den som vill eller behöver tränga djupare in i något område. Flera rättsfall som finns med i boken kan också ge vägledning för just din fråga.

I slutet av boken finns mallar för bland annat testamenten och ansökan om äktenskapsskillnad samt ett register för att underlätta sökandet i boken.

Läs mer

Gunilla Nyström, Rolf Ellnebrand

Familjens juridik