Barbro Grevholm

Foto: Jan Arve Olsen

Utforska författaren

Barbro Grevholm är professor i matematikdidaktik vid universitetet i Agder i Norge sedan 2002 och professor emerita vid högskolan i Kristianstad. Hon har examen som gymnasielärare i matematik och fysik samt forskarutbildning i matematik och har varit lektor i gymnasieskolan i över 20 år. Samtidigt har hon varit verksam som  lärarutbildare först vid Lunds universitet och senare vid Högskolan i Kristianstad.

Barbro Grevholm har sedan 1980-talet gett ut läromedel för både grundskolan och gymnasieskolan och varit redaktör för mer än 30 böcker, varav flera för en internationell publik inom lärarutbildningen. Hennes forskningsintressen rör begreppsutveckling i lärarutbildningen, matematisk problemlösning samt genus och matematik. Hon var en i ledningen för den svenska forskarskolan i matematikdidaktik och ledare för den nordiska forskarskolan i matematikdidaktik samt ledare för forskarutbildningsprogrammet vid Universitetet i Agder. 

Hon har handlett en stor grupp doktorander i Sverige och i Norge till licentiatexamen och doktorsexamen i matematikdidaktik. Inom lärarutbildningen har hon ansvarat för kurser för förskollärare, speciallärare, grundskollärare och gymnasielärare samt kompetensutvecklingskurser  för verksamma lärare inom IKT och matematikdidaktik. Mellan åren 1980 och 2001 var hon expert på Skolverket (tidigare Skolöverstyrelsen) för gymnasiets kursplaner i matematik. Hennes forskningsintressen, CV och publikationslista finns på www.hkr.se/Barbro-Grevholm