Owen Roberts

Utforska författaren

Owen Robert är en mycket erfaren fågelskådare med djup kunskap om fåglar och deras beteenden.

Utgivning

Om boken

Med den här boken och medföljande cd-skiva kan du lära dig att känna igen våra vanligaste fåglar och deras läten.

Fågelsång hörs överallt. Och tur är väl det. Tänk så mycket tystare och tråkigare våra parker, skogar och trädgårdar skulle vara utan fåglarnas läten. Den som tidigt en försommardag klivit ut på gräsmattan och mötts av det som brukar kallas "gryningskören" vet vilken mäktig naturupplevelse fågelsången kan vara.
Fåglarnas läten varierar kraftigt - från trastarnas och rödhakarnas vackra sånger till hackspettarnas trummande på trädstammarna. Fåglarna använder sina läten för många olika syften, men framförallt för att hävda sitt revir och locka till sig en partner.

I den här boken presenteras cirka 100 av våra vanligaste arter med fotografi och beskrivande text. Vi får reda på var i Sverige arten finns och om den förekommer året runt eller bara gästar oss en del av året. Vi får också information om vad respektive art äter och hur den bygger sina bon.

På cd-skivan, vars spår motsvarar fåglarnas numrering i boken, hörs varje arts läte. Lätet kommenteras också i boken, vilket kan bli ett bra stöd för minnet när man väl är ute och hör en fågel som man vill identifiera. Vi får till exempel veta att ormvråken, som låter ovanligt mycket för att vara en rovfågel, har ett läte som bäst beskrivs som jamande eller klagande.

Läs mer

Hannu Jännes, Owen Roberts

Våra fåglar & deras läten