Nils Fabiansson

Foto: Privat

Utforska författaren

Nils Fabiansson arbetar sedan flera år som redaktionssekreterare för Historisk tidskrift. Han gjorde sitt första av många besök på västfronten som 23-åring 1990. Fabiansson var en av pionjärerna när de internationella sociala nätverken på västfronten knöts samman i internets barndom. I början av 2000-talet medverkade han till att slagfältsarkeologin på västfronten professionaliserades. När hans bredvidläsningsbok till Ernst Jüngers klassiska I stålstormen publicerades i Tyskland år 2007 beskrevs den i Dagens Nyheter som "en fälthandbok" och som "Fabianssons utmärkta följeslagare".

Läs även Nils Fabianssons inlägg i Norstedtsbloggen >>

Utgivning

Om boken

Historien om Västfronten är en modern, svensk skildring i ord och bild av kriget i skyttegravarna under första världskriget 1914-1918.

Det finns tusentals böcker om kriget skrivna för britter, tyskar och fransmän. Det finns många svenska böcker som är likadana. Historien om Västfronten är däremot skriven av en svensk för moderna svenskar.

Författaren Nils Fabiansson kan västfronten på sina fem fingrar. I den okonventionella Historien om Västfronten skildrar han striderna i skyttegravarna, livet bakom fronten och det följande samhällstraumat med utgångspunkt från de platser där historien verkligen ägt rum. Med kamera och anteckningsblock, och med historikerns kunskap och arkeologens blick, har han under många år dokumenterat spåren av kriget och minnena av dessa platsers historia längs hela västfronten, från Engelska kanalen till Schweiz.

Med sin osentimentalt pigga och fräscha attityd vänder Historien om Västfronten upp och ner på många gamla invanda bilder av första världskrigets historia.

Läs även Nils Fabianssons inlägg i Norstedtsbloggen.

Läs mer

Nils Fabiansson

Historien om Västfronten