Marina Rydberg

Foto: Per Ranung

Utforska författaren

Marina Rydberg arbetar som trädgårdsmästare på Prins Eugens Waldemarsudde sedan 1996. Hon har deltagit i en bok om August Strindberg som trädgårdsmästare och skrivit ett kapitel i Waldemarsuddes jubileumsbok En udde med utsikt (2005).

Hennes stora kunskap om äldre tiders trädgårdsväxter är allmänt omvittnad, och hon ingår bland annat i Programmet för odlad mångfalds referensgrupp för lök- och knölväxter. Marina Rydberg undervisar också om just lökväxter vid Skillebyholms trädgårdsmästarutbildning i Sörmland.

 

Utgivning

Om boken

"Loggian är en stenlagd sittplats med fantastisk utsikt En tidig vårdag kan man se människor sitta här i tröjärmarna och lapa sol eller läsa. Under hela sommaren står våra orangeriväxter på terrassen och ger en känsla av Medelhavet. Äldst bland dem är fikonträdet som har funnits på Waldemarsudde sedan prinsens dagar."

Med stor kunskap om klassiskt trädgårdsmästeri, om prins Eugens utformning av trädgården och om hans val av favoritväxter berättar här trädgårdsmästaren Marina Rydberg om prinsens unika konstnärsträdgård belägen på en klippa på Djurgården.

Prins Eugen köpte Waldemarsudde vid sekelskiftet 1900 och skapade här inte bara ett vackert hem och ett galleri för sin konstsamling, utan också en trädgård med rabatter i en genomtänkt färgskala och en park med träd, ängar och vilda blommor.

Han testamenterade Waldemarsudde till svenska staten strax efter andra världskriget och önskade att trädgården och parken skulle bevaras som en levande kulturbild. Efter ett mångårigt arbete med att få trädgården i absolut toppskick är den nu vackrare än någonsin och kommer alltmer i fokus i olika sammanhang.

En skimrande hortensiahäck och andra skuggväxter i norrläge framför huvudbyggnaden, Medelhavsväxter i loggian mot söder, buxbomsinramade rabatter med växter som följer årstiderna, olika trädgårdsrum med vackra möbler, stora och små träd, krukor i terrakotta och gjutjärn placerade på strategiska platser

Den mångfasetterade och spännande trädgården beskrivs i Marina Rydbergs livfulla text och i Per Ranungs undersköna fotografier. Äldre svartvita fotografier och dokument finns också i boken, liksom en skildring av en resa i södra Europa i prins Eugens fotspår. Det har inte varit helt klarlagt varifrån han hämtade inspirationen till sin trädgård. Här kommer vi för första gången ett steg närmare sanningen.

Läs mer

Marina Rydberg

Trädgården vid Prins Eugens Waldemarsudde