Camilla Björklund

Utforska författaren

Camilla Björklund är i grunden barnträdgårdslärare och disputerade i pedagogik 2007. Hon arbetar som forskare och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot förskolebarns matematiklärande vid Göteborgs universitet och har tidigare varit verksam vid Åbo Akademi, Finland. Hon har skrivit böcker för lärarutbildning och både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar som publicerats nationellt och internationellt.