Johan Häggström

Utforska författaren

Johan Häggström är universitetslektor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet. Han har mångårig erfarenhet från grundskola, lärarutbildning och kompetensutbildning. Hans forskning är i första hand inriktad mot frågor kring relationen mellan undervisning och lärande i matematikklassrummet. Johan är knuten till NCM och redaktör för NOMAD, Nordisk Matematikdidaktik.