Stefan Löfwall

Utforska författaren

Stefan Löfwall är universitetslektor vid Karlstads universitet. Han har lång erfarenhet av lärarutbildning, där han undervisat i såväl matematik som matematikdidaktik och också producerat eget material för utbildningen. Ett annat område han ägnat sig mycket åt är kompetensutveckling av yrkesverksamma lärare, såväl lokalt som nationellt. Han har också tidigare erfarenhet av att vara lärare på gymnasiet och i grundskolan.