Eva Norén

Foto: Mia Olvång

Utforska författaren

Eva Norén är universitetslektor i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2010 med avhandlingen ”Flerspråkiga matematikklassrum. Diskurser i grundskolans matematikundervisning”. Hon har undervisat i matematikdidaktik på Lärarhögskolan i Stockholm, men även i grundskolans tidiga år, där som klasslärare och speciallärare i matematik. Hon föreläser och undervisar om flerspråkiga elever i matematikundervisningen samtidigt som hon samordnar grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4-6 på Stockholms universitet.