Gunilla Olofsson

Utforska författaren

Gunilla Olofsson är universitetslektor i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. Hon arbetar i Prim-gruppen med utveckling av nationella prov i matematik. Hon har tidigare undervisat i många år i matematik på grundskolan och gymnasieskolan. Gunilla är också verksam inom lärarutbildningen med kurser i matematikdidaktik och bedömning.