Elisabeth Persson

Utforska författaren

Elisabeth Persson är lektor i didaktik med inriktning mot matematik vid Högskolan i Borås. Hon arbetar sedan 1999 som lärare och forskare inom lärarutbildningen och har dessförinnan mångårig erfarenhet som lärare i grundskolan. Hon disputerade 2009 på en avhandling där blivande matematiklärare följs under utbildningen och deras första år i yrket. Hennes forskningsintresse handlar om frågor kring matematikundervisning och lärares arbete. För närvarande arbetar Elisabeth Persson med ett fyraårigt forskningsprojekt där inkludering och ökad måluppfyllelse står i fokus.