Per-Eskil Persson

Utforska författaren

Per-Eskil Persson har mångårig erfarenhet som matematiklärare inom olika skolformer och disputerade i matematik och lärande 2010. Han arbetar sedan 2003 med lärarutbildning vid Malmö Högskola, från 2010 som lektor i matematik med didaktisk inriktning. Vid sidan av undervisningen forskar han inom specialområdena algebra och digitala verktyg i undervisningen och har publicerat en rad vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar.