Eva Riesbeck

Utforska författaren

Eva Riesbeck är universitetslektor i matematikens didaktik mot tidigare år. Hon disputerade 2008 med avhandlingen På tal om matematik vid Linköpings universitet. Avhandlingen handlar om språk, interaktion och matematik i matematikklassrummet samt problemlösning. Hon har mångårig erfarenhet av undervisning i grundskolan samt som lärarutbildare vid Linköpings universitet och Malmö högskola. Sedan 2009 är hon anställd vid Malmö högskola. Hennes forskning handlar om ”Matematik för den digitala generationen” F–3, ”Kommunikation och matematik i mångkulturella miljöer” 4–6, samt ”Matematik i förskolan”.