Eva Taflin

Utforska författaren

Eva Taflin är fil. dr i matematik med didaktisk inriktning och lektor i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna, där hon har ansvar för matematikämnet inom lärarutbildningen. Hon är utbildad gymnasielärare och grundskollärare med erfarenhet från grundskola, gymnasieskola och komvux. Hon disputerade 2007 med avhandlingen ”Matematikproblem i skolan – för att skapa tillfällen till lärande”. Den är en studie som behandlar matematisk problemlösning och hur en särskild typ av problem, så kallade ”rika problem”, kan utgöra underlag för elevers lärande och lärarens undervisning. 2008 fick hon Skolportens stipendium för årets mest inspirerande avhandling och 2009 erhöll hon Delta kappa gammas pedagogiska pris.