Lars-Erik Persson

Utforska författaren

Lars-Erik Persson har den unika kombinationen av att ha avlagt ämneslärarexamen och vara professor i matematik vid Luleå tekniska universitet och vid Uppsala universitet. Han har intresserat sig för undervisning på alla nivåer och är en mycket uppskattad kunskapsspridare även utanför universitetet. Han har fått flera priser för detta, bl.a. Ångpanneföreningens stora pris 2008. Han har varit medförfattare till elva böcker på universitetsnivå och har varit handledare till 47 personer med doktorsexamen, varav fem i matematikdidaktik.