Ulla Lindgren

Foto: Torbjörn van der Meulen

Utforska författaren

Ulla Lindgren är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och docent i pedagogik med särskild inriktning mot mentorskap vid Åbo Akademi, Vasa. Ulla har lång erfarenhet av grundskolan och lärarutbildningen och hon har även varit projektledare för olika mentorskapsprojekt inom näringslivet och mellan näringslivet och universitetet samt varit involverad i mentorskapsprojekt inom ramen för Attraktiv skola.

Elva böcker har det blivit under årens lopp. Dessa behandlar bland annat utvärdering i skolan, mentorskap, barns tidiga språkutveckling, läsförståelse, social kompetens samt sorg. Hon anlitas därför ofta  som föreläsare i många av landets kommuner. I sin forskning om lärarutbildning och nyblivna lärare har Ulla ansvarat för en nordisk forskargrupp och samarbetet med internationella forskare. Hon ingår även i det europeiska nätverket ATEE. Ulla Lindgren är bosatt i Umeå.