Alf Riple

Foto: Malena Carlström / MRS C

Utforska författaren

Alf Riple är född 1969 i Bergen men bor sedan 2003 i Sverige. Han är civilekonom från Norges Handelshøyskole, MSc Economics från London School of Economics och Chartered Financial Analyst.

Riple arbetar idag som portföljförvaltare på Västra Hamnen Fondkommission men har tidigare haft en rad olika befattningar inom finansbranschen. Bland annat har han varit obligationsmäklare och chef för analysen av räntor och valutor på Nordea samt rådgivare för den statliga oljefonden på norska Finansdepartementet.

Utgivning

Om boken

Varför gör vi så ofta felinvesteringar? Varför jagar alla några få upphaussade aktier? Varför tror folk att de ska klara sig bättre än genomsnittet på marknaden? Och hur uppstår egentligen finansiella bubblor?

Lögn, förbannad lögn & prognoser gör en lättillgänglig, bred genomgång av hur psykologiska faktorer och våra känslor får oss att begå ekonomiska misstag. Såväl professionella som privata penningplacerare lider av samma problem; att evolutionen genom hundratusentals år har gjort oss mästerligt anpassade att få våra gener, inte våra pengar, att föröka sig! Den nya, utmanande ekonomiska disciplin som kallas behavioural finance visar på systematiken i våra felbeslut och ger oss tips om hur vi undviker dem.

Boken visar också hur ihålig den traditionella finansiella ekonomin är. Tron på kvantitativa metoder och prognoser om framtiden kan göra mer skada än nytta, menar författaren och visar också hur gruppbeteenden i många fall förstärker individuella psykologiska felkällor. Därmed får både finansbranschen och våra politiker en rejäl utmaning: när människor som var för sig begår systematiska fel dessutom använder verktyg med allvarliga brister och planerar sina strategier i grupper som förstärker felen, vilken chans har vi då att undvika finanskriser?

Läs mer

Alf Riple

Lögn, förbannad lögn & prognoser