Eva Fanqvist Skubla

Utforska författaren

Eva Fanqvist Skubla är frilansjournalist och fotograf, och skriver regelbundet om trädgård i tidskrifterna Hem Ljuva Hem Trädgård och Allers Trädgård.

Utgivning

Om boken

Arbetet i trädgården handlar inte bara om att vattna och gödsla på rätt sätt, det innebär även att vi ständigt måste förhålla oss till alla de djur och insekter som trivs bland våra växter. I takt med att trädgårdsintresset under de senaste åren kraftigt ökat, har också intresset för att på naturlig väg bekämpa skadedjur vuxit.

I Trädgårdens vänner och fiender beskriver frilansjournalisten och fotografen Eva Fanqvist Skubla initierat och engagerat de nyttodjur som är självklara hjälpare i en frisk trädgård, och de insekter och skadedjur som förstör blommor, grönsaker och bär. Hon ger praktiska råd och vägledning till hur vi kan stoppa deras framfart. Åtgärderna ska vara så naturliga som möjligt för att inte skada miljön, och även bidra till att skapa en trädgård i balans.

I bokens tio kapitel redogör hon sakligt för olika djur- och insektsgrupper och hur de ska hanteras. Vi får till exempel lära oss om hur den spanska skogssnigeln ska bekämpas, och hur andra mer harmlösa sniglar och snäckor ser ut, vilka växter som ratas av rådjur och harar, och vilka av de bladgnagande larverna som senare utvecklas till vackra och nyttiga fjärilar. Hon visar också hur vi kan locka till oss de djur som vi kan ha nytta av och hur de faktiskt kan hjälpa oss att hålla efter skadeinsekterna.

Boken är rikt illustrerad med vackra bilder på olika insekter, larver och andra djur, fotograferade av Eva Fanqvist Skubla i trädgårdsmiljö.
Läs mer

Eva Fanqvist Skubla

Trädgårdens vänner och fiender