Michael Kumpfmüller

Foto: © juergen-bauer.com

Utforska författaren

Michael Kumpfmüller, född 1961, och bosatt i Berlin, är känd som god stilist och skicklig historieberättare. Med Livets härlighet, hans fjärde roman som utkommer i ett tiotal länder, introduceras han på svenska.

Utgivning

Om boken

Livets härlighet är en roman om kärlekshistorien mellan författaren Franz Kafka och Dora Diamant, en relation som blossade upp under författarens sista år i livet. Den biografiska bakgrunden skapar förutsättningen för bokens handling: en kärlekshistoria med döden som fond.

Väldigt lite är känt om relationen mellan Franz och Dora, och breven dem emellan har aldrig återfunnits. Med sin roman har Michael Kumpfmüller velat skapa en delvis ny och annorlunda bild av den författare som kanske allra mest har kanoniserats som en misslyckad och deprimerad stackare.

Franz Kafka lärde känna den femton år yngre Dora Diamant på badorten Müritz sommaren 1923. De blev ett par och flyttade ihop i Berlin. Kafkas hälsa tvingade honom till flera sanatorievistelser. Dora Diamant tog hand om honom och fanns vid hans sida då han avled 1924.

Michael Kumpfmüllers roman är i grund och botten en kärlekshistoria, och med berättelsens förälskelse i centrum präglas boken av en livsbejakande grundstämning. Romanen är skriven i kontrast till den allmänna bilden av Franz Kafka som en olycklig dystergök. Det finns också intressanta teman i romanen som knyter an till den biografiske Franz Kafka och hans författarskap.

Livets härlighet har hyllats i den tyska pressen, vars kritiker imponerats av Kumpfmüllers lätta handlag och förmåga att utifrån det digra biografiska materialet ha skrivit en vacker och ömsint roman. Livets härlighet är lika mycket en bok för den litteraturhistoriskt intresserade som för den som uppskattar en god roman.

Läs mer

Michael Kumpfmüller

Livets härlighet