Hanna Rosin

Foto: Nina Subin

Utforska författaren

Hanna Rosin är journalist och chefredaktör för The Atlantic Monhtly. Hon har skrivit för bl.a. The New Yorker, The New York Times och Washington Post. Hon har varit talare på den ansedda TED-konferensen och vunnit National Magazine Award.

Utgivning

Om boken

Med sin bok Mannens undergång har den amerikanska journalisten Hanna Rosin väckt en stark internationell debatt. Genom att analysera kulturella, ekonomiska och sexuella maktförändringar i USA påvisar hon hur männen i mångt och mycket håller på att bli omsprungna av kvinnorna. Yngre kvinnor har högre utbildning, bättre jobb och tjänar mer.

Av 60 miljoner amerikaner som har universitetsexamen är hälften män och hälften kvinnor. Det anmärkningsvärda är att den kvinnliga halvan är mycket yngre än männen. Kvinnorna är framtiden. Hanna Rosin har åkt runt och gjort research i olika delar av USA och konstaterar att det som förr kallats naturlig ordning inte finns längre. Hon ser ett land som långsamt men mycket påtagligt håller på att svänga till kvinnornas fördel. Männen som drabbas av arbetslöshet blir handlingsförlamade, medan kvinnor i samma situation vidareutbildar sig, tjänar mer pengar och står för familjens försörjning. I många fall har det gått så långt att de intervjuade kvinnorna undrar vad de över huvud taget ska med en man till?

Appliceras Hanna Rosins analys globalt får man en spännande och omvälvande blick in i en annorlunda framtid. I länder som Sverige har svängningen i den ekonomiska makten kommit lite längre, vilket påverkar till exempel familjepolitiken och jämställdhetsfrågor i arbetslivet. Det hisnar då man tänker på hur en liknande utveckling i länder som Afghanistan och Saudiarabien skulle påverka hela världen.

Läs mer

Hanna Rosin

Mannens undergång