Juliet Hacking

Utforska författaren

Det här är fotografi är skriven av ett internationellt team av kritiker, journalister och akademiker. Huvudredaktören Juliet Hacking har varit programansvarig chef för utbildningen inom fotografi (samtida och historiskt) vid Sotheby´s Institute of Art i London sedan 2006. Hon har tidigare bland annat arbetat som gästlektor vid universiteten Derby samt Courtauld Institute.

Fackgranskare Anna Tellgren är fil. dr och intendent med ansvar för samlingen av fotografi vid Moderna Museet sedan 2004. Hon har tidigare varit forskare och lärare vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Anna Tellgren sitter i styrgruppen för Nordic Network for the History and Aesthetics of Photography och är Associate Editor för Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History.

Leif Wigh, som har skrivit förord, är fotografihistoriker och var fotointendent på Moderna Museet mellan 1977 och 2004. Flera av de utställningar han utförde för Moderna Museet erhöll internationell ryktbarhet.

1965 till 1969 var han lärare vid Stockholms Fotografiska Skola och mellan 1967-1977 fotograf vid Riksteatern och Cullbergbaletten. Han föreläser om fotografi vid flera av Sveriges universitet och skolor samt vid Senioruniversitetet och är anlitad som expert hos bland annat Stockholm auktionsverk.

Utgivning

Om boken

Möt några av världens genom tiderna mest nyskapande fotografier, ikoniska bilder som kommit att bidra till vår förståelse av oss själva och världen omkring oss. Boken följer kronologiskt fotografins utveckling och sätter in bilderna i ett historiskt och kulturellt sammanhang.

Människor har i alla tider velat bevara ögonblick för att kunna dela upplevelsen med andra. Länge var det konstnärerna som fångade motiven i kol, oljefärger eller andra tekniker. År 1839 föddes dock ett mer direkt medium: fotografiet. Ordet fotografi betyder ordagrant att skriva i ljus. Tekniken utvecklades snabbt och snart kunde vem som helst fånga världen i ett ögonblick. Men i en värld av miljontals fotograferande människor, vad är det då som gör att några fotografer och deras verk anses så särskilt viktiga?

Det här är fotografi är en hyllning till de vackraste, mest meningsbärande och inspirerande fotografier som skapats genom historien. Texten och bildmaterialet (över tusen illustrationer), lyfter tillsammans fram de olika fotografiska genrerna, från tidig porträttkonst till dagens digitalt manipulerade fotografier. Här uppmärksammas stora fotografer som Henri Cartier-Bresson, Richard Avedon, Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe, Annie Leibovitz, Andreas Gursky med flera.

Centrala verk inom varje period analyseras ingående med fokus på aspekter som färgval, visuella metaforer, komposition och tekniska detaljer för att öka vår förståelse av bildernas fulla innebörd. Här uppmärksammas bland mycket annat de små men betydelsefulla detaljerna i grupporträtt, de rent grafiska kvaliteterna i det urbana landskapet, den erotiska, eller ibland kyliga, undertonen i nakenstudier samt humorn, ilskan eller patoset i konceptuella verk.

Om du är intresserad av fotografi och vill veta mer är det här boken för dig!

Läs mer

Juliet Hacking

Det här är fotografi