Birgitta Sandström

Foto: Thomas Fahlander

Utforska författaren

Birgitta Sandström var länge verksam vid konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, där hon disputerade 1981. Från 1989 till sin pensionering 2006 var hon museidirektör och chef för Zornsamlingarna i Mora.

Birgitta Sandström är en av Sveriges ledande experter på Anders Zorns konst. Hon har skrivit ett stort antal böcker och artiklar som handlar om Anders Zorn och hans tid. I sin nya bok fokuserar hon på hans hustru Emma, som hon under årens lopp har blivit alltmer fascinerad av. Birgitta Sandström bor numera i Falun, där hon är engagerad i flera kulturella stiftelser och styrelser.

Utgivning

Om boken

Vem var egentligen Emma Zorn? Den unga mörkhåriga kvinnan som vi ser på flera av Anders Zorns målningar: läsande en tidning, stående i hans ateljé i Paris och i badet ... Birgitta Sandström, tidigare chef för Zornsamlingarna i Mora, har skrivit den första biografin över en av Sveriges mest betydelsefulla konstnärshustrur.

Hon kom från en burgen judisk Stockholmsfamilj med intresse för konst och kultur. Han hade sina rötter i Mora, föddes utom äktenskapet och växte upp hos sina morföräldrar under enkla omständigheter. Han skulle bli en av världens mest berömda konstnärer. Hon stöttade honom från allra första början, var helt övertygad om hans stora talang, och behöll under hela livet sin tro på honom som ett geni trots både meningsskiljaktigheter och allt allvarligare kriser i äktenskapet.

Emma mötte Anders när han skulle måla av ett av hennes syskonbarn. Förälskelsen var direkt och ömsesidig, men de fick hålla sina känslor för sig själva. Från sommaren 1881 och fyra år framåt var de hemligt förlovade. I augusti samma år gav sig Anders ut i Europa. Under hans vistelse i London, Paris och Spanien pendlade Emma mellan hopp och förtvivlan, något som avspeglar sig i de många bevarade breven.

Emma Zorn stod länge i skuggan av sin man. Här träder hon för första gången fram i ljuset. Känsligt, reflekterande och kunnigt berättar Birgitta Sandström om hennes liv. Vi får följa henne från barndomen i den stora våningen på Stora Nygatan i Gamla stan till de sista åren i Mora, där hon strax före andra världskriget byggde upp Zornmuseet med en enastående samling av Anders Zorns konst. I det här porträttet av Emma Zorn kommer vi henne verkligt nära och hör hennes egen röst.

Läs mer

Birgitta Sandström

Emma Zorn