Daniel Blixt

Foto: Carla Orrego Veliz

Utforska författaren

Daniel Blixt är född 1975 och arbetar som gymnasielärare i Stockholm. Han har tidigare publicerat sig i tidskrifter, men Utvecklingssamtal är hans debutbok.

Utgivning

Om boken

Varför har du inte historieboken med dig?

Det har jag visst!

Den sitter fastnålad i bröstet
under strupen,
bredvid hjärtat.


Daniel Blixt är född 1975 och arbetar som gymnasielärare i Stockholm. I sin första diktsamling tar han avstamp i skolans utvecklingssamtal, men det handlar också om ett inre, autentiskt "utvecklingssamtal".

Dikterna skildrar både klassrummets och skolans verklighet, men också de existentiella frågor som läraren har inom sig. Med lätt hand pendlar Blixt mellan djup och konkretion, och dikterna formulerar förtvivlan och vrede såväl som ömhet och hoppfullhet.

Läs mer

Daniel Blixt

Utvecklingssamtal