Markus Gabriel

Foto: Oliver Hohmann

Utforska författaren

Markus Gabriel, född 1980, innehar sedan 2009 professuren i kunskapsteori vid Bonns universitet, och är därmed Tysklands yngsta filosofiprofessor. Därtill är han chef för Internationellt centrum för filosofi i Bonn.

Utgivning

Om boken

Världen finns inte. Men det betyder inte att det inte finns något alls. Med mod att provocera, och förtjust användning av snillrika tankelekar och språklig underfundighet, visar filosofiprofessorn och tänkaren Markus Gabriel att det visserligen inte finns något som inte finns - men att världen också är ofullständig. Därmed inte sagt att allting är bra, bara för att allting finns. Och humor är avgjort till hjälp när det gäller att ta itu med den mänskliga tillvarons avgrunder.

Varför världen inte finns är en tysk succé som har fått stort internationellt genomslag.

Läs mer

Markus Gabriel

Varför världen inte finns