Louise Zeuthen

Foto: Morten Holtum

Utforska författaren

Louise Zeuthen är född 1970 och har en ph.d. i nordisk litteratur. Hon är lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Köbenhavns Universitet.

Biografin om Suzanne Brøgger är Louise Zeuthens första bok.

Utgivning

Om boken

En dag kontaktades Louise Zeuthen av Suzanne Brøgger, som bad att hon skulle skriva en biografi över henne. Hon skulle få full tillgång till dagböcker, brev, ja allt som kunde vara relevant när det gällde att beskriva Suzanne Brøggers liv - med ett förbehåll: biografin fick endast handla om de första fyrtio åren.

I sin medryckande biografi åskådliggör litteraturvetaren Louise Zeuthen att frigjordheten är förknippad med sinnlighet, fantasi, lust och lek, medan dess baksida är tvång och ensamhet. Det som i Suzanne Brøggers egen framställning mildras av energi och humor, visar sig i själva verket vara något mycket råare och smärtsammare.

Läs mer

Louise Zeuthen

Kruka