Sofokles

Utforska författaren

Sofokles (cirka 497 f.Kr. - 406 f.Kr.) var en grekisk dramatiker och tragediförfattare.