Chen Guangcheng

Utforska författaren

Chen Guangcheng, känd som "barfotaadvokaten", föddes i byn Dongshigu 1971. Han har varit blind sedan späd ålder och var analfabet ända upp i de sena tonåren då han lärde sig blindskrift. På egen hand utbildade han sig och blev så småningom en stark juridisk kraft för tiotusentals fattiga på den kinesiska landsbygden som saknar företrädare. Särskilt kvinnorna. Hans spektakulära rymning från den inhumana husarresten 2010 skapade internationella rubriker, liksom hans tillflyktsort: den amerikanska ambassaden i Peking, där han sökte politisk asyl och orsakade en kortvarig diplomatisk konflikt mellan USA och Kina. 2012 skrevs han in som juridikstudent på New Yorks universitet och han bor idag med sin fru och två barn i Washington D.C. där han fortsätter att kämpa för demokrati och rättvisa i sitt hemland.

Utgivning

Om boken

Det var som hämtat ur en thriller: En morgon i april 2012 klättrade Kinas mest kända politiska aktivist - en blind, självlärd advokat - över muren som omgav hans hårt bevakade hem och rymde sin väg. I flera dagar var det okänt var han befann sig. När han slutligen gav sig tillkänna på USA:s ambassad i Peking ledde en ursinnig runda av förhandlingar på högsta diplomatiska nivå till att han så småningom frisläpptes och kunde börja ett nytt liv i USA.

Chen Guangcheng föddes 1971 som femte sonen i en fattig bondfamilj. Som litet barn blev han blind efter en svår febersjukdom. Trots sitt funktionshinder beslutade han sig tidigt att utbilda sig och kämpa för de fattigas rättigheter på landsbygden, särskilt de kvinnor som tvångssteriliserats under den förhatliga "enbarnspolitiken". Chen berättar om sin kamp för rättvisa och frihet i Kina, en kamp som inspirerat miljoner. Det är en avslöjande skildring av dagens Kina och en fascinerande berättelse om en man som alltid gått sin egen väg.

"China will see democracy, I´m one hundred per cent sure - it just needs time. If everyone makes an effort to build a more just and civil society then it will come faster and if everyone stands by and does nothing, then it will come slower but is still inevitable. Whether the authorities wish it to or not, the dawn comes and the day breaks just the same."
Chen Guangcheng, Financial Times, September 2012

Läs mer

Chen Guangcheng

Barfotaadvokaten