Både sjyst och schyst är schysst att skriva

Datum

14 Mars 2017

Ska man skriva att bilderna är skannade eller scannade? Skickar du mejl eller mail? Och hur är det med Hollywoodstjärnor och supermodeller? Är de stajlade eller stylade?

Svaren är givna. Vi har vid det här laget lärt oss att eng­elska lånord så långt det är möjligt ska anpassas till det svenska språksystemet, både när det gäller böjning och stavning. Därför skriver vi skanna, mejla och stajla.

Språkvården har en tydligt uttalad policy när det gäller behandlingen av engelska lånord. Men för ord som lånas in från andra språk är situationen inte lika självklar. Hur skriver man till exempel det franska ordet juste (’riktig, rättvis, enligt reglerna’) på svenska? ”Schysst”, anser de flesta av mina studenter. ”Sjyst”, föreslår jag, och det skrattar de åt. Men SAOL har faktiskt sjyst som ett av sina stavningsförslag. Schyst är det andra. NEO föreslår just, justa som beteckning för den eller dem som är renhåriga och håller sig till reglerna, det vill säga är sjysta. I SO finns uppslagsordet schysst med samma innebörd – och med hänvisning till juste. Förvirringen är total.

Kanske beror oredan på att det egentligen är en bety­delseskillnad mellan just(e) och schysst. Med den ursprung­liga stavningen framhävs ordets innebörd av regelefterföljelse, medan den försvenskade stavningen (med dess olika varianter) har mer av innebörden ’hygglig’ över sig. En schysst lirare är något annat än en juste lirare.

Ordet just(e) kan med andra ord betraktas som fackspråkligt, medan schysst skulle vara allmänspråkligt. Sportjournalisten skriver om ojusta tacklingar och justa matcher. I allmänspråket kan både personer och möten vara schyssta.

Vid valet av stavning av ordet juste/schysst kan alltså kontexten, det vill säga det språkliga sammanhanget, vara av­görande.


Siv Strömquist är docent i nordiska språk vid Uppsala universitet och välkänd kursboksförfattare. Det här texten kommer från boken Vart är vart på väg? och publicerades av oss första gången 9 november 2011.