Maja Hagerman tilldelas Axel Hirschs pris

Foto: Cato Lein

Datum

2 Mars 2016

Foto

Cato Lein

Svenska Akademien tilldelar Maja Hagerman Axel Hirschs pris för 2016.

Maja Hagerman är författare, vetenskapsjournalist och outtröttlig folkbildare. Hon utkom senast med den Augustnominerade boken Käraste Herman: Rasbiologen Herman Lundborgs gåta.

Axel Hirschs pris utgår ur en fond, som överlämnades till Akademien 1967, och skall tilldelas författare av "en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete".

Prisbeloppet är 120 000 kronor.


Foto: Cato Lein