Ebba Witt-Brattström tilldelas Mårbackapriset

Foto: Marie Klingspor Rotstein

Datum

18 Mars 2016

Foto

Marie Klingspor Rotstein

I boken Kulturmannen och andra texter ägnar Ebba Witt-Brattström stort utrymme åt "fröken Lagerlöfs kamp" för att skaffa sig en försörjning, men inte minst för att erövra sociala och kulturella positioner i ett patriarkalt samhälle: "För dåtidens kvinnor var det nämligen en sport att tränga sig in på männens arena...", skriver Ebba Witt-Brattström. Bakom Selma Lagerlöfs framgångar fanns ett väl genomtänkt feministiskt fotarbete. Nätverket formulerade visioner för att vinna terräng i männens maktlandskap, men dessa kvinnor såg också till att Selma Lagerlöf fick finansiellt och moraliskt stöd under det tidigare författarskapet. Hon sågs som ett hopp och pionjär för kvinnorörelsen.

Motivering bakom årets val av Mårbackapristagare är:

"Ebba Witt-Brattström tilldelas Mårbackapriset för sitt arbete i Selma Lagerlöfs anda. Med enträget folkbildande arbete för att försvara högkulturens värde förhåller hon sig samtidigt kritisk till patriarkal genikult. Som litteraturforskare och feminist har Ebba Witt-Brattström i decennier lyft fram kvinnors författarskap och varit drivande i att förändra litteraturhistorien, så att kvinnors livsvillkor och professionalitet belyses på samma sätt som mäns. Likt Selma Lagerlöf är Ebba Witt-Brattström en inspirerande och välbehövlig förebild i svenskt kulturliv."

Mårbackapriset delas ut vartannat år till personer som professionellt gjort Selma Lagerlöfs författarskap levande och inom olika konstarter gestaltat hennes berättelser. Pristagarna har sedan 1972 rekryterats från en bred krets av svenska och utländska kulturarbetare, exempelvis författare, översättare, konstnärer, musiker, regissörer, diplomater och forskare. Den senaste pristagaren var musikern och kompositören Matti Bye, som skrivit musik till stumfilmer, baserade på Selma Lagerlöfs berättelser. Andra pristagare under de drygt 40 år som priset delats ut är exempelvis författarna Tove Jansson, Göran Tunström, Kerstin Ekman, Rolf Edberg och Ying Toijer-Nilson, regissörerna Johan Bergenstråle, Bengt Lagerkvist och Leif Stinnerbom, diplomaterna Rolf Ekéus och Jan Eliasson samt översättaren Anne Marie Bjerg.

Priset är på 25 000 kronor och delas ut på Mårbacka fredagen den 3 juni.