”Våra berättelser bör finnas och synas och höras där de som allra mest behövs”

Datum

1 April 2017

Norstedts kommer att delta på årets bokmässa. Vi väljer att fortsätta delta i det som sedan många år etablerat sig som årets och landets största arena för böcker, för författare, läsare, samtal. Vår utgivning respekterar allas likas värde och vänder sig mot negativa samhällstendenser. I vår utgivning strävar vi efter att skapa debatt, sprida kunskap, väcka tankar och framför allt skapa förståelse för andra erfarenheter och känslor.

Ytterst är vårt uppdrag att höja det fria ordets röster.

Vi tänker inte bojkotta en av landets största arena för böcker och därmed lämna fältet öppet för krafter som tvärtom inte respekterar allas lika värde. Vi vill inte lämna ”walk-over” på grund av Nya Tiders närvaro. Vi uppfattar deras närvaro på mässan som en provokation som det finns olika sätt att reagera på och olika strategier att förhålla sig till.

Med detta sagt kommer vi se till att vi har ett förstärkt fokus på att säkra tryggheten för alla som närvarar på bokmässan i vår regi. Ingen ska behöva känna sig otrygg eller hotad. Vi kommer att respektera varje enskild medarbetare och författare som inte vill närvara på årets bokmässa. I de fall de istället väljer att medverka på någon av de alternativa scenerna som pågår samtidigt kommer vi även att stödja deras delaktighet där.

En bokmässa är ett sätt att fira boken i alla dess former - och utan yttrandefrihet som grund finns inget värt att fira. Kort sagt: Våra berättelser bör finnas och synas och höras där de som allra mest behövs.

Eva Gedin
förlagschef, Norstedts


Läs även: Norstedts deltar även på den alternativa bokmässan