Norstedts deltar även på den alternativa bokmässan

Foto: Caroline Andersson

Datum

13 Maj 2017

Foto

Caroline Andersson

Stöttar Norstedts den alternativa bokmässan?

Självklart. Och vi kommer också att stötta den ekonomiskt. Men det betyder inte att Norstedts väljer bort Bokmässan. Det är faktiskt årets största evenemang där författare får möta sina läsare.

Hur påverkar uppståndelsen årets bokmässa?

Så som tendenserna i samhället ser ut idag är det knappast förvånande att publicister ställs inför problem av den här arten. Men ingen ska tvivla på vår inställning i kärnfrågan – hela vår verksamhet bygger på det fria ordet. För Bokmässan är det här samtidigt en svårbemästrad situation och ingen ska inbilla sig att finns ett rätt svar och ett fel svar.

Vilka författare är inbjudna till den alternativa bokmässan?

Det är egentligen en fråga till Göteborgs Litteraturhus, men flera av Norstedts författare har tackat ja till att medverka. Vi kommer därför också att stödja deras medverkan ekonomiskt precis som om de istället hade varit på Bokmässan.

Vad säger du till de författare som väljer att inte medverka på den traditionella bokmässan?

Vi syns på Park Hotel! Eller lite mer nyanserat: vi gick tidigt ut med att vi fullt ut respekterade författares eller personals beslut om att inte medverka på Bokmässan. Personligen vill jag vara på Bokmässan för att jag vägrar att bli bortskuffad av en högerextrem och fördomsfull aktör. Till alla författare: låt oss samtala, låt oss prata litteratur, låt oss diskutera hur vi vill att det offentliga rummet ska utformas. Jag både hoppas och tror att det är precis vad vi med gemensamma krafter men på olika scener kommer att uppnå i slutet av september.