Henrik Wannfors

Foto: Henrik Wannfors

Utforska författaren

Per Hemgren och Henrik Wannfors är arkitekter SAR/MSA och har under mer än 30 år drivit eget arkitektkontor. Den huvudsakliga inriktningen har varit småhus, där de förutom planering och gestaltning även fördjupat sig i husens material, konstruktioner, byggmetoder, installationer, måleri. Tillsammans och var för sig har de skrivit flera böcker om hus och byggande.