Claudia Dantschke tilldelas Stieg Larsson-priset 2017

Foto: AYPA, 2017

Datum

27 Oktober 2017

Foto

AYPA, 2017

Stieg Larsson, författaren till Millenniumtrilogin, drev en ständig kamp mot rasism och kvinnoförtryck och för yttrandefrihet. En kamp som utgår från en enkel idé: att varje människa har rätt att vara sig själv. Till minne av Stieg Larsson har Norstedts tillsammans med Stieg Larssons far Erland och bror Joakim instiftat ett pris om 200 000 kronor. Priset delas ut till personer eller organisationer som verkar i Stieg Larssons anda. Stieg Larsson-priset kommer i år att delas ut onsdagen den 8 november klockan 18.00 på Norstedts förlag, Tryckerigatan 4 i Stockholm.

Stieg Larsson-priset 2017 går till den tyska demokratiaktivisten Claudia Dantschke, som i flera decennier arbetat med avradikalisering av unga människor i islamistiska miljöer samt verkat för att nyansera bilden av islam och muslimer.

Juryn framhåller Dantschkes ”banbrytande och framgångsrika arbete med avradikalisering av unga människor i islamistiska miljöer, framför allt i Berlin. Claudia Dantschke deltar också aktivt i den offentliga debatten med böcker och artiklar samt medverkar i utbildningen av socialarbetare och andra grupper i hur man bygger upp en relation till de unga och deras familjer, själva förutsättningen för att de ska bryta med den radikala islamismen”.

Claudia Dantshcke är en av Tysklands ledande experter på islamism och salafism. Efter examen som tolk och översättare från arabiska och franska arbetade hon som journalist och redaktör vid den östtyska nyhetsbyråns arabiska redaktion, och sedermera som frilansjournalist efter murens fall, i synnerhet för det nyskapande tysk-turkiska tv-projektet AYPA-TV.

Sedan 2001 är hon medarbetare vid Zentrum Demokratische Kultur (ZDK), en organisation som främjar upplysningsidéer och demokratiska värden. För ZDK:s räkning kartlade hon islamistiska och högerextrema nätverk i olika stadsdelar i Berlin i syfte att ta fram lokala strategier för att bemöta och förebygga dessa antidemokratiska krafter. 2011 startade hon initiativet Hayat, Tysklands första rådgivningscentrum för avradikalisering, vilken erbjuder råd och stöd till personer i salafistiska och jihadistiska miljöer, liksom avhoppare och anhöriga.

Dantschke började utforska och bekämpa demokratihotande krafter inom politisk islam långt innan dagens upptagenhet med frågan: redan år 2000 var hon medförfattare till en skrift om politisk islam i Europa. I kontrast till alarmistisk eller symbolpolitisk opinionsbildning präglas hennes arbete av kvalificerad kunskap, rationalitet och pragmatism, alltid med ett lösningsorienterat fokus. Ett konsekvent undvikande av stereotyper och fördomar, liksom en nyanserad och empatisk syn på unga radikaliserade, har gett Dantshcke fiender inom såväl högerextrema som salafistiska grupper.

Genom böcker, artiklar, föredrag och utbildningar förmedlar hon den kunskap hon samlat och de strategier hon utarbetat under många års praktiskt arbete i fält.

En gång per år utser en oberoende jury pristagaren. I årets jury ingår bokförläggare Elnaz Baghlanian, tidskriften Expos chefredaktör Daniel Poohl, journalist Mathias Ståhle, människorättsjurist Johanna Westeson och bokförläggare Svante Weyler.

Tidigare pristagare:

2016 Jac Sm Kee
2015 Yang Jisheng
2014 Soraya Post och Thomas Hammarberg
2013 Svetlana Gannusjkina
2012 Maryam Al-Khawaja
2011 Vilma Nuñez de Escorcia
2010 Anne Sjögren
2009 Tidskriften Expo