David Alderton

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

När bits en kanin? Tycker marsvin om att man klappar dem? När blir en hamster könsmogen? Måste chinchillor få sandbada?
Här får du svar på alla upptänkliga frågor om smådjur som kaniner, marsvin, hamstrar, gerbiler, chinchillor, möss och råttor. Boken innehåller hundratals praktiska råd och tips för bättre djurhållning: hurdana burar djuren bör ha, den lämpligaste utfodringen, vilka sjukdomar som kan drabba smådjur och hur man kommer tillrätta med beteendeproblem. I exempel hämtade ur det verkliga livet beskriver författaren kostproblem, daglig skötsel och uppfödning. I boken behandlas också den spännande utställningsvärlden och djurhållning i allmänhet. Presentationer av hundratals smådjursraser kompletteras med uppgifter om deras krav på burar, antalet ungar per kull och den genomsnittliga livslängden.

Läs mer

David Alderton

Goda råd om dina smådjur

Om boken

Har blå undulater lättare för att lära sig tala än gula? Kan jag plocka grönfoder åt mina burfåglar ute i trädgården? Vad menas med fransk fällning? Hur många arter av amazonpapegoja finns det?
Här får du svar på alla upptänkliga frågor om burfåglar, deras hälsa, skötsel och beteende. Boken innehåller hundratals praktiska råd och tips i ämnen som hur man väljer en burfågel som passar den egna livsstilen, vad för sorts foder som är det bästa för olika arter och vad man bör tänka på vid valet av stora eller små burfåglar. Boken behandlar olika typer av burar, hur man bygger en inom- eller utomhusvoljär, hur buren ska vara utrustad för olika arter och vad som krävs för att fåglarna ska trivas och bli handtama. I text och bild presenteras mer än 200 vanliga och ovanliga arter, deras krav på foder och miljö, antalet ungar per kull och den normala livslängden.

Läs mer

Goda råd om dina burfåglar

David Alderton

Goda råd om dina burfåglar