Norstedts och Södertörn startar kurs för sakprosa

Datum

17 April 2019

Norstedts Förlag och Södertörns högskola startar nu en kurs i sakprosaförfattande. Under hösten 2019 och våren 2020 kommer ett urval forskare från Södertörns högskola tillsammans med förläggare och redaktörer från Norstedts få utveckla sina texter.

– Förutsättningarna för vad och hur förlagen ger ut sakprosa idag har förändrats. Hur många bästsäljande forskare finner vi på den svenska bokmarknaden? Parallellt med en framväxande diskussion om källkritik, faktaresistens och falska nyheter, har en generation forskare gått förlorad för en bredare läsekrets, säger Lars Molin, redaktör, Norstedts förlag.

Kursen leds av författaren och historikern Henrik Berggren och kommer att innehålla såväl föreläsningar av verksamma, framstående sakprosaförfattare som textseminarium.

– Det rådande akademiska meriteringssystem premierar inte tillgängligt skrivna monografier. Detta är missgynnande både för förlagen och för forskare som vill nå ut med sin forskning - och inte minst är det missgynnande för den läsande allmänheten, säger Simon Sorgenfrei, docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola.

Antagning kommer att ske under våren 2019 där forskare från Södertörns högskola får skicka in projektidé, synopsis, samt provkapitel som läses och värderas av Norstedts. Mellan fyra och sex forskare väljs ut för att bli del av projektet. Efter avslutad kurs har Norstedts förlag option på de böcker som blir resultat av projektet.