Välkommen till Norstedts bokcirkel!

Datum

18 Februari 2020

Att träffas och prata om en bok man läst är ett utmärkt sätt att umgås på. Med rätt deltagare och förberedelser kan en bokcirkel få dig att tänka i nya banor och se på det du läst med andra ögon.

Nedan följer några bra saker att tänka på. Här hittar du frågor till första boken i #norstedtsbokcirkel! 

 

Bokcirkelns deltagare. Välj deltagare med omsorg, var inte för många. Ett tips är att inte känna varandra alltför bra, är man bekanta kan man komma in på oväntade spår och lära sig nya saker om både sig själv och de andra och man kan få nya perspektiv. Välj en person som ansvarar för frågorna till varje tillfälle, det ansvaret kan rotera.

Ställ öppna frågor! Frågor som kräver längre svar än ja eller nej bidrar till en mer spännande diskussion. Ha tålamod att låta alla som vill få svara på frågorna.

Karaktärer i boken. Beskriv dem, kände du igen dem från ditt eget liv eller hade de personlighetsdrag du kände igen dig själv i? Eller kanske var det precis tvärtom? Försök beskriva din upplevelse av karaktärerna. 

Miljöbeskrivningar i boken. Fanns det miljöbeskrivningar i boken? Hur användes de för att framställa till exempel en karaktärs sinnesstämning eller en ny scen?

När, var, hur? Använde sig författaren av beskrivningar av tidsmarkörer för att sätta historien i sin rätta epok, vilka?

Rytmen och språket i boken? Försök beskriva hur du upplevde rytmen och språket i berättelsen. Ändrade sig rytmen under berättelsens gång? Hade berättelsen och dess karaktärer ett språk som du tyckte om?

Har boken ett övergripande tema? Vill den säga något större om världen eller en aktuell fråga? 

Favoritstycke- eller rad. Be deltagarna välja ut ett stycke eller en rad som ringar in upplevelsen av boken, den som vill kan läsa högt.

Bokens innehåll. Om ni läser en äldre bok, är ämnet fortfarande aktuellt? Om ni läser en nyare bok, påminner den er om något annat ni läst?

Om läsningen. Vad fick ni ut av läsningen av boken, vad saknade ni? Vad var bäst med boken, vad var mindre bra? Försök formulera varför du tyckte det du tyckte om boken.

Skulle du rekommendera boken till någon? I så fall, till vem?

#norstedtsbokcirkel