Sam Lloyd

Foto: Sarah Blackie

Utforska författaren

Sam Lloyd växte upp i Hampshire, där han hittade på historier och byggde hemliga gömställen i den närbelägna skogen. Idag bor han i Surrey med sin fru, deras tre söner och en hund som tycker om att yla. Flickan i skogen är hans debutthriller, och den har hittills sålts till femton länder. 

Utgivning

Om boken

Läs mer

Sam Lloyd

Flickan i skogen